Bergsprängning

Markarbete med bergsprängning

Vid nybyggen eller anläggning av vägar är det inte alls ovanligt att man stöter på berg som måste bort innan arbetet kan fortsätta. Detta görs genom att man under kontrollerade former spränger bort delar av berget. Bergsprängning i Stockholm där det byggs mycket är vanligt förekommande medan det i andra städer inte alls sprängs. Det händer även att man spränger vid markarbeten då man ska anlägga en pool. Vid all sprängning är säkerheten viktig både för de som utför den och för omgivningen och det är bara speciellt certifierade byggföretag som får utföra sprängning.

 

Miljön avgör sprängteknik

Det finns flera olika sorters bergsprängning och vilken teknik man använder beror på miljön som man spränger i. Man kan spränga både ovan jord och under men också under vatten. Ingen sprängning är den andra lika men alla kräver specialistkunskap. I speciellt känsliga omgivningar använder man istället en teknik som heter bergspräckning. Den görs med snigeldynamit eller med hydraulik. En fördel med bergspräckning är att den är så skonsam att man inte behöver besiktiga närliggande bebyggelse innan eftersom det inte finns någon som helst risk att den ska ta skada. 

 

 

Välutbildad och certifierad personal 

Vill man ha hjälp med bergsprängning i Stockholm eller på någon annan ort ska man vända sig till ett etablerat företag med välutbildad personal. Viktigt är givetvis att de även har de certifikat och sprängkort som krävs för att få utföra uppdrag i olika känsliga miljöer. Att också välja ett företag med en stor maskinpark gör att man kan få en väl anpassad bergsprängning. Att titta närmare på referenser och referensobjekt gör att man lättare får tag på en bra bergsprängare. Kontakta några olika företag och be om en offert. Oftast behöver företaget komma ut till platsen för att kunna göra en ordentlig bedömning innan de kan lämna en offert.