bouppteckning

Behov av hjälp med bouppteckning?

Har du nyligen förlorat en nära familjemedlem? Kanske din make eller maka, eller din mamma eller pappa? Då vet du förmodligen att en bouppteckning snart kommer att behöva upprättas. En bouppteckning fungerar som en slags inventering av den dödes samtliga tillgångar och skulder, och görs antingen av dödsbodelägaren själv eller med hjälp av exempelvis en jurist. Beroende på hur pass omfattande en bouppteckning blir, kan tidsåtgången som krävs se lite olika ut. Ofta får man dock räkna med att det tar ett ganska bra tag innan allt slutligen är färdigt. 

Tillgångar blir arv – men vad händer med skulder?

I samband med en bouppteckning går man alltså igenom alla tillgångar och skulder som står i den dödes namn. Tillgångar kan handla om sparade pengar, kapital i värdepapper, en bostad, en båt, smycken och andra tillhörigheter. Skulder kan röra sig om lån av olika slag, såsom bostadslån och blancolån, samt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. Efter avslutad bouppteckning betalas eventuella arv ut till de som ska ärva, antingen med ett testamente som grund om ett sådant finns, eller enligt arvsrätten. Skulder däremot, de ärvs aldrig. Finns det några ska de betalas av så långt det går med hjälp av tillgångarna i dödsboet. Skulle pengarna inte räcka till, avskrivs resten. Man behöver med andra ord aldrig oroa sig för att själv bli betalningsskyldig för den avlidnes skulder.

 

Låt en bra jurist stå till tjänst

En bouppteckning kan ofta vara både omfattande, tidskrävande och ganska komplicerad om man själv inte är lite juridiskt insatt. Att ta hjälp av en advokat kan därför vara att föredra. Juridisk hjälp gör det förstås lite dyrare än om man ordnar med hela processen själv, men ofta är det värt kostnaden. Rör det sig om en mindre bouppteckning som är hyfsat enkel att genomföra, behöver det dessutom inte bli särskilt dyrt i slutänden.