lastpallar

Att sälja lastpallar för olika användningsområden

Lastpallar är en av de produkter som de flesta av oss tar för givet. De finns där när vi beställt vissa produkter och gör det lättare att förflytta tunga saker med hjälp av en truck. Sedan, när de gjort sitt, hamnar de på tippen, så skänk en tanke till företaget som tillverkat dem nästa gång. Det ligger mycket jobb bakom, både rent företagsmässigt, logistiskt och miljömässigt.

Vad de flesta människor inte vet är att lastpallarna som byggs används till olika saker. Men i en lekmans ögon ser de alla likadana ut. Det finns pallar som görs kontinuerligt och är vad man skulle kunna kalla standardpallar. Förutom dessa har kunden själv möjlighet att beställa pallar i ett specifikt virke och storlek.

 

Olika palltyper

EUR A-pallar är den vanligaste lastpallen i Sverige. Vanligast vid frakt av dagligvaror.

EUR B-pallar har inte rätt standard för att kallas A och kan användas vid tyngre last.

De förstnämnda är godkända av SIS och har europeisk standard.

Kunderna kan även välja specialpall. Vilket innebär att kunden själv kan välja vilken typ av pall och dimensionerna på både pall och virke.

 

 

Regler och förordningar

När det gäller pallar som ska transporteras ut ur landet finns vissa krav. Pallen ska vara märkt med SPI 15-märkning vilket innebär att den är behandlad mot växtskadegörare. För att märkningen ska vara legitim måste man ansöka om att få använda den. Det gör man hos Jordbruksverket. När man fått klartecken görs det i en torkanläggning där man behandlar träet med värme.

Däremot finns inga krav på behandling för lastpallar som transporteras mellan EU länderna, samt mellan EU och Schweiz. Ska man transportera omarkerade pallar är det ändå viktigt att man går in och läser vilka regler som gäller då några länder är undantagna. Anledningen är att det där kan finnas skadedjur som kan skada växtligheten.