Yrkesgruppen som arbetar på rörinspektion.nu

När man arbetar med att kontrollera andras arbete, eller skicket på något under löpande drift, så är det alltid bäst om man tillhör yrkesgruppen som utfört montaget. Så är fallet när det gäller de som arbetar med rörinspektion.nu. Man blir ofta inkallad för att kontrollera ifall det finns ett problem som behöver åtgärdas. Det kan […]