svartmögel

Det är enkelt att kontrollera om hemmet drabbats av svartmögel

Svartmögel är ett problem som dessvärre inte är ovanligt i svenska hem. Namnet kommer från möglets svarta eller mörka färg och är egentligen ett samlingsnamn för flera mögelarter (såsom Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum, Fusarium och Cladosporium). Svartmögel stormtrivs i utrymmen med hög luftfuktighet och kan därför uppstå till följd av dålig ventilation eller vatten-/fuktskador i hemmet. Förutom att svartmögel för med sig en unken och otrevlig doft som kan sätta sig i allt från möbler till kläder så är det dessutom inte bra för hälsan. 

Vad är problemet med mögel?

Mögel ger ifrån sig mikroskopiska partiklar som är giftiga och kan orsaka hälsoproblem hos både människor och djur som vistas i den mögliga miljön. Till exempel så kan man bli väldigt trött, få huvudvärk samt andra allergiliknande symptom. Förutom att mögel skadar levande varelser så kan det även skada ytan som det har fått fäste på genom missfärgningar och att det fräter på materialet. Det finns helt enkelt ingen anledning att ignorera ett mögelangrepp, utan det bör åtgärdas snarast möjligt.

Hur vet man om man har drabbats?

Det är inte alltid helt uppenbart att man har fått svartmögel i sitt hem eftersom det ibland kan dölja sig bakom väggar och paneler. Man kan därmed dela in svartmögel i kategorierna synligt och dolt. Det synliga möglet kan man upptäcka genom att det uppstår mörka eller svarta fläckar, medans det dolda svartmöglet kan upptäckas genom att det börjar lukta unket eller att någon i hushållet uppvisar något eller några av ovanstående symtom. För att säkerställa om det är mögel och i så fall vilken sort bör man göra ett mögeltest.

AGX MögelTest är ett företag som erbjuder enkla gör-det-själv-tester för både synligt och dolt mögel. Det går enkelt att beställa hem ett test som ger ett snabbt svar på om man har drabbats av svartmögel eller ej.