telelösningar

Telelösningar är livsviktigt för företag

Telelösningar är livsviktigt för företag

Man kan tro att det blivit mindre viktigt att välja rätt telelösning på kontoret nuförtiden. Icke! Däremot har det blivit svårare. Tele är inte längre mest telefoni och växel, även om detta fortfarande finns där och är viktigare än vad många främst mindre företag vill tro. Fortfarande vill många kunder ha en person att prata med, och att lämna ut ett mobilnummer utan passning vid frånvaro och möten, utan lösningar för att hantera telefonservice på helger och semestrar, det kommer att kosta kunder för den som trodde varsin mobiltelefon fungerar och blir billigt.

 

 

Inte längre bara telefoni

 

Dessutom är tele inte längre bara rösttelefoni. Ett företags datatjänster och då inte minst aspekter på dessa som säkerhet, tillgänglighet och kapacitet är teletjänster. Särskilt numera när Molntjänster är standard. Det är inte längre bara hur ett företag kommunicerar utåt mot kunder, leverantörer och andra intressenter som faller under benämningen teletjänster. All kommunikation inom ett företag, all datalagring, all datasäkerhet och alla affärer är idag helt beroende av väl fungerande och säkra telelösningar. Olyckshändelser, skadegörelse, spionage eller avbrott på och mot ett företags telelösningar orsakar katastrofer. Förlorad data kan vara värd miljoner liksom förlorade kunder och anställda.

 

Din leverantör är en viktig partner

 

Välj en partner för teletjänster och lösningar noga. Företaget behöver kartlägga de tjänster de har idag, från olika leverantörer, fundera på vilka krav man har på säkerhet i alla olika former, och sedan fundera på morgondagen. Antingen kan man säga något om hur man vill utvecklas under åtminstone den närmaste tiden, eller inte. Ju mindre man vet om man vill eller blir tvungen att utvecklas, teletjänstmässigt, ju viktigare är det att man väljer en partner som kan hålla en i handen på vägen framåt. Och, som sagt, det gäller att undvika fällan att välja små separata lösningar för varje problem eller möjligheter som uppstår.