september 2021

Kompletterande sjukförsäkring vid sjukdom

Kompletterande sjukersättning är något som stora delar av den svenska arbetande befolkningen har rätt till. Tyvärr är inte alla medvetna om den saken och går därför miste om pengar. Fler behöver bli informerade så att alla kan ansöka om och få det de är berättigade till genom avtal.

Många som varit sjukskrivna under en period upplever att det blir väldigt klent med pengar. Man får en ersättning som är kanske 80 procent av den vanliga lönen, och för många gör de felande 20 procenten stor skillnad. En kompletterande sjukförsäkring från afaforsakring.se gör en konkret och positiv skillnad.

 

Vid vilka tillfällen kan man få sjukförsäkring utbetald?

Hur ser det då ut och hur går det hela till? Till att börja med är sjukförsäkring en del av det avtal din fackförening slutit med arbetsgivare centralt. Det är alltså något man har fått förhandla sig fram till. Det finns information om bakgrunden på hemsidan.

Den extra, eller kompletterande, ersättningen betalas ut efter din anmälan och kan starta från dag 15 av din sjukskrivning. Du ska alltså ha blivit sjukskriven och du ska få ersättning från Försäkringskassan först. Sjukförsäkringen kan betalas ut både vid fysisk och psykisk sjukdom och om du måste ta så kallad smittbärarpenning.

 

 

För vilka gäller sjukförsäkringen?

Denna speciella försäkring gäller ganska stora delar av svenskt arbetsliv. På hemsidan finns en bra guide där du först väljer vilken typ av anställning du har. Du får sedan direkt besked om du är berättigad till ersättning. 

För dig som tycker att allt detta verkar krångligt finns det hjälp att få. Du kan vända dig direkt till personer som arbetar på försäkringsbolaget. Du kan också kontakta ditt fackliga ombud och få hjälp och information. Du ska ha de pengar du är berättigad till och bör inte strunta i ersättningen även om du skulle tycka det gör liten skillnad.