arborist Skåne

Arborister i Skåne är certifierade och kan allt om trädvård

advertorial

Vårt land är avlångt och det finns en mängd olika trädslag som trivs bäst i olika landskap. Lövträd och barrträd växer vackra och ståtliga i flera hundra år i skogar, parker och trädgårdar. Erfarna arborister tar hand om träden och ger dem den kärlek och omvårdnad som de förtjänar. Vi ska vara rädda om våra träd och se till att de lever länge och med en god hälsa.

Du kan låta en arborist göra en grundlig besiktning av ditt träd för att se trädets hälsostatus. En erfaren arborist i Skåne är expert på de skånska träden. Arboristen kan göra en bedömning om trädet bör beskäras eller fällas. Det kan vara nödvändigt att fälla trädet i de fall trädet inte mår bra. Det kan handla om röta eller annan sjukdom. Om det handlar om ett fruktträd kan trädet beskäras för att frukten ska kunna växa sig stor och bli smakrik och god.

image

En arborist arbetar året om med trädfällning och trädbeskärning

Du kanske har hört att träd bara bör beskäras vissa tider på året. De allra flesta träd kan beskäras av en kunnig arborist året runt. Om du är osäker på vad som gäller för just ditt träd kan du rådfråga en erfaren arborist vad som är bäst. Ge dig inte på att beskära på egen hand om du inte har nog med kunskap. Om du beskär trädet på fel sätt kan du göra mer skada än nytta.

När det gäller trädfällning så går det att utföra vilken tid på året som helst. Det kan vara en fördel att fälla ett träd när det är tjäle i marken om du vill komma nära med lastbil, traktor eller lastmaskin. Du undviker då att köra sönder och påverka marken negativt. Träd kan behöva fällas för att förhindra olyckor som kan skada människor, djur eller egendom.