förskola

Förskola i Södermalm som satsar på god hälsa

Det du lär dig som barn bär du gärna med dig genom resten av ditt liv. Så är det även med alla vanor som du får. Därför är det extra viktigt att du ger ditt barn en uppväxt som är fyllt av lärdomar, rörelse och sunda vanor inom mat och dryck. Att barn behöver vara utomhus mycket är inget nytt, och därför är det även många förskolor som satsar på det som kallas för ur och skur. Det vill säga att man är utomhus varje dag i ur och skur, så mycket som går.

Om det är en filosofi som du anammar så finns det förskolor på de flesta orter i landet, där du kan ge ditt barn allt detta och mer därtill. Det finns till och med förskola i Södermalm som ser till att barnen får vara utomhus, trots att det är en förskola som ligger mitt i huvudstaden. Men det spelar ingen roll för även mitt i en storstad som Stockholm, finns det natur att tillgå och frisk luft för de minsta.  

 

Kamrater för livet

Du kanske vill försöka vara hemma så länge som möjligt med dina barn, och det är fullt förståeligt. Men för dig som har en annan filosofi, eller som inte kan vara hemma med dina barn, så är förskolorna av idag så pass bra att du inte behöver ha dåligt samvete. Barnen får näringsrik mat, de minsta får sova middag och alla får en möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och socialt.

Det är inte ovanligt att vänskap som skapas under de första åren blir vänskap som varar under hela livet. Och det sociala samspelet är även en viktig faktor när det gäller att växa upp och bli en del av samhället. Förskolan är även en förberedelse inför skolan, där barnen får förkunskaper som är ovärderliga framöver.