Inte bara vårdyrken licensieras

Inte bara vårdyrken licensieras

Det är många yrken som kräver legitimation för att få arbeta med dem. Då åsyftas inte ett körkort eller Bank-ID utan en yrkeslegitimation, det vill säga en slags licens, som bevisar att den här personen har gått igenom de examinationer och prövningar som krävs för att erhålla legitimationen och har därmed rätt att praktisera yrket. […]