Inte bara vårdyrken licensieras

Inte bara vårdyrken licensieras

Det är många yrken som kräver legitimation för att få arbeta med dem. Då åsyftas inte ett körkort eller Bank-ID utan en yrkeslegitimation, det vill säga en slags licens, som bevisar att den här personen har gått igenom de examinationer och prövningar som krävs för att erhålla legitimationen och har därmed rätt att praktisera yrket. Exempel på sådana yrken som kräver legitimation är bland annat läkare, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut eller tandläkare. Det innebär att ingen annan har rätt att kalla sig till exempel psykolog utan att inneha en legitimation. Som du märker är det i stort sett koncentrerat till vårdyrken. En del blir kanske förvånade av att höra att det finns licenser även inom svetsning. 

 

Äpplen och päron? 

Ovanstående påstående behöver dock förtydligas en aning så att det inte blir ett klassiskt fall av att jämföra äpplen med päron. Men tänk dig först ett vanligt svetsningsuppdrag: två metaller ska sammansmältas genom en mycket hög värmekälla. Det är ett riskfyllt arbete. Därför har man valt att ta fram någonting som kallas för licenssvetsning, som inte ger en legitimation för svetsarna men däremot är förenat med särskilda krav och garantier som inte kommer med “vanlig” svetsning. CSSAB är ett exempel på ett svetsföretag som med sina Stålkonstruktioner i Jönköping också stoltserar med att kunna erbjuda just licenssvetsning. 

 

 

Försäkrad kvalité 

Licenssvetsning innebär kort och gott alltså att utbildade svetsare har genomgått de krav och svetsarprövningar som ställs av myndigheter. Detta för att en viss kvalité och säkerhet i utförandet ska kunna garanteras. Det handlar som sagt inte om en yrkeslegitimation, men en licensierad försäkring på att ett arbete utfört av en licenssvetsare ska hålla en viss standard. Gör man det får man även en “stämpel” av självaste Europeiska unionen, en så kallad CE-märkning, som bevis på att den svetsprodukt man erbjuder är godkänd på flera nivåer.