Hemmakontorets oväntade effekter och lugnande droppar CBD-olja

Det verkar finnas en enorm spännvidd inom detta med hur människor har påverkats av Covid-19. Då handlar det inte kanske om sjukdomen i sig, utan hur dess existens har påverkat oss i vardagen. I början handlade det förstås mycket om dess destruktiva effekter (återigen utöver virusets rent patologiska effekt på människokroppen) med nedstängningar och karantäner. […]


Ta en taxi till säkerheten

Det känns som om att allt man har tagit för givet numera blir till ekon av en tid som har förflutit. Många av oss upplevelser omvälvande tider – i allt från det privata, till lokala och slutligen globala. Det skulle inte vara förvånande om det visade sig att det försiggick händelser i universum som var […]